Noeeast
kolac
Metalcomplex

Reklamačný poriadok

Dovoľujeme si Vás informovať, že sa do účinnosti dostáva zákon č. 102/2014 Z.z., ktorým sa ruší pôvodný zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Pre nás ako predávajúceho a pre vás ako kupujúceho z týchto zmien vyplýva niekoľko nových povinností:

  • lehota na odstúpenie od zmlúv bude 14 KALENDÁRNYCH DNÍ (doteraz 7 pracovných dní);
  • lehota na vrátenie peňazí bude 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia (doteraz 15 dní odo dňa odstúpenia);
  • spotrebiteľ je POVINNÝ zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy;
  • spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar napr. s originálnymi visačkami a podobne - s tovarom môže zaobchádať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni.

Celé znenie novej úpravy Zákona o ochrane spotrebiteľa nájdete tu alebo na http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102


Odstúpenie od zmluvy - vzor

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf